Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Units > MES > ISA 95 > Doelgroepen

Doelgroepen

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Zoals  uit de beschrijving van de business drivers valt af te leiden zijn de doelstellingen van de oefenfabriek gekoppeld aan doelgroepen. In onderstaande staan de belangrijkste doelgroepen omschreven. Links staat het niveau van de doelgroep. Vervolgens wordt de doelgroep omschreven volgens de functie die de leerling / student in de toekomst moet kunnen uitvoeren. Rechts zijn de taken ingevuld die typisch bij deze functies behoren, gescheiden in productie activiteiten en logistieke activiteiten. In de loop der tijd zal het aantal doelgroepen wellicht worden uitgebreid. 

  De resultaten zijn bepalend voor de behoefte aan specifieke MES en/of ERP functionaliteit.

   

  Niveau:

  Doelgroep:

  Moeten getraind worden in de volgende productieactiviteiten:

  Moeten getraind worden in de volgende logistieke activiteiten:

  MBO

  Toekomstige field operators

  • Het leren kennen van een unit.

   

  MBO

  Toekomstige panel operators

  • Het veilig bedienen van hun units;
  • Het optimaal kunnen runnen van hun units binnen aangegeven grenzen;
  • Het behalen van targets voor hun units.

   

  MBO

  Toekomstige verladingsoperators

  • Het kunnen blenden.

   

  • Het veilig bedienen van hun units;
  • Het verzorgen van opslag en – verladingshandelingen;
  • Het behalen van targets voor hun units.

  MBO

  Toekomstige supervisors

  • Het coördineren van een unitgroep;
  • Het behalen van targets voor hun units groep;
  • Het ondersteunen van een panel operator, het leiden van een team.

   

  MBO

  Toekomstige veiligheidsfunctionarissen

  • Het veiligstellen van de installaties en zich houden aan de procedures;
  • Het controleren van de werkvergunningen.

   

  MBO

  Toekomstige onderhoudsmedewerkers

  • T.b.d.

   

  MBO

  Toekomstige lab. Operators

  • Het uitvoeren van analyses;
  • Het nemen van monsters.

   

  MBO

  Bestaande populatie

  • T.b.d.

   

   

  De docent valt buiten de doelgroepen maar dient wel activiteiten te kunnen uitvoeren om de training te kunnen geven, te weten:

  • Het monitoren van alle units;
  • Het bepalen van de targets voor de supervisors en operators;
  • Het kunnen inbrengen van verstoringen in een proces;
  • Het opstellen van de overall planning (weekplan);
  • Het regelen van de beschikbaarheid van de grondstoffen.

   

  De rest van de doelgroepen staan in onderstaande tabel omschreven. Links staat de doelgroep omschreven. Rechts staat  het doel ingevuld die bij deze doelgroep behoort. Deze resultaten zijn echter van ondergeschikt belang bij het bepalen van de behoefte aan specifieke MES en/of ERP functionaliteit, omdat deze doelen niet tot de “core business” van de oefenfabriek behoren.

   

  Doelgroep

  Doel(en):

  Leveranciers

  Presentatie apparatuur en oplossingen

  Engineering bureaus

  Presentatie datahandling

  Contractors

  PR, marketing

  Systeemhuizen

  PR, marketing

  Eindgebruikers

  Kennis verrijking

  Studenten van HBO en TU

  Onderzoek

  Managers

  Masterclasses, inzicht bieden in techniek

  Powered by MindTouch