Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Proceshal

Proceshal

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

   

  In de proceshal zijn verschillende disciplines actief:

  De buiten operator

  Hij zorgt ervoor dat de processen goed werken door een intensief contact te onderhouden met de binnen operator. Via die communicatie zal hij gewenste afsluiters open of dicht moeten zetten om zodoende het proces goed te laten verlopen. Hij zal controles uitvoeren op zijn procesinstallatie om zeker te stellen dat zich geen calamiteiten voor kunnen doen.

  De veiligheidsfunctionaris

  Deze discipline is een zeer belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsvoering. De werkzaamheden dienen veilig uitgevoerd te worden. Om de omgeving veilig te stellen is de veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk om gastesten uit te voeren, voordat de werkzaamheden van bv. het onderhoudspersoneel kan aanvangen. Hij dient de werkvergunningen te controleren op juistheid en hij dient na te gaan of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden. Daarnaast maakt hij op gezette tijden een veiligheidsronde en rapporteert aan de supervisor zijn bevindingen.

  De onderhoudstechnicus

  Deze discipline houdt zich bezig met onderhoudswerkzaamheden aan procesinstallaties. Hij dient zich ervan te vergewissen dat zijn werkvergunning juist is opgesteld en dat de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Hij dient de werkzaamheden met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen uit te voeren en moet zich goed realiseren wanneer hij wel of niet aan de installatie mag werken.

  De verladingfunctionaris

  Deze functionaris houdt zich bezig met laden en lossen van voedingsstoffen, tussen- en eindproducten. Daarbij speelt veiligheid ook een erg belangrijke rol. Wanneer mag er verladen worden en moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden? De verladingfunctionaris is samen met de veiligheidsfunctionaris tevens verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen die met het werken in tanks te maken hebben

  Proceshal 1.jpg
  Powered by MindTouch