Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Units > MES > Prins

Prins

Inhouds opgave:
 1. 1. PRocess INformation System
 2. 2. Scope
 3. 3. ISA-95 standaard
  1. 3.1. Activity model
 4. 4. Functies
 5. 5. Data
  1. 5.1. Data Definitie
  2. 5.2. Capacity requirements
  3. 5.3. Data interval definitie
 6. 6. Interfaces
  1. 6.1. Gebruikers

  PRocess INformation System

  Scope

  De scope van het Productie Informatie Systeem is samengesteld in de ISA-95 analyse die binnen de MES stuurgroep is uitgevoerd. De scope van dit systeem bevat globaal de volgende onderdelen:

  • Opslag gegevens DCS systemen: Het verzamelen en opslaan van gegevens ten aanzien van productie, onderhoud, kwaliteit en voorraden uit alle aangesloten DCS systemen.
  • Beheer van gegevens: Het beheer van de opgeslagen gegevens op korte en lange termijn, inclusief archiveren.
  • Verwerken van gegevens: Het verwerken van de gegevens tot bruikbare informatie.
  • Beschikbaar stellen van de informatie:Het beschikbaar stellen van de informatie aan gebruikers en andere MES applicaties. Bij het beschikbaar stellen van gegevens aan gebruikers ligt de nadruk op gegevens van dezelfde dag. Rapporten en analyses over meerdere dagen zijn beschikbaar via het PTPS systeem.
  • LIMS (laboratoy Information Management System):Een interface naar de laboratorium medewerker en operators voor het afhandelen van monsters en lab analyses.

   

  Onderstaand diagram beschrijft de positie van het PRINS systeem ten opzichte van de andere sofware functies. Het gearceerde deel wordt beschreven in deze URS.

   

  PRINS_Systeemopzet.png

   

  ISA-95 standaard

  De opbouw van het systeem voldoet aan de ISA-95 standaard, waarin de interactie met de overige systemen en applicaties is beschreven. In de URS (zie bijlage) worden regelmatig modellen gebruikt uit deze standaard, met name uit deel 3 “Activity Models of Manufacturing Operations Management”.

   

  Functionele eisen

  Dit hoofdstuk beschrijft de functionele eisen aan het Productie Informatie Systeem. De eisen zijn specifiek aangegeven per paragraaf. Indien de genoemde functie niet noodzakelijk is voor het systeem, maar dit eens gewenst functie is, is dit aangegeven met de term `wens`.

  Activiteiten

  Het Productie Informatie Systeem verzorgt het verzamelen, berekenen en beheren van productie gegevens voor productieorders. Hierbij gaat het om procesinformatie, zoals hoeveelheden (gewicht, aantallen) en grootheden (flows, temperaturen, drukken, etc.) in informatie van apparatuur, zoals regelaars, transmitters en kleppen. De verzamelde gegevens bestaan uit meetwaarden, statussen, handmatig ingegeven data, gebeurtenissen, operator handelingen, berichten, alarmen, berekeningen en andere gegevens die relevant zijn voor productie.

  De gegevens kunnen worden verzameld op tijd basis of op basis van gebeurtenissen, waarbij de tijd van de gebeurtenis onderdeel is van de gegevens.

  Activity model

  Onderstaand ISA-95 model laat de interfaces zien van de functies van het Productie Informatie Systeem met de overige functies.

   

  PRINS_functie.gif

  Functies

  Het Productie Informatie Systeem verzorgt de volgende functies ten aanzien van gegevens voor productie, kwaliteit, voorraden en onderhoud:

  • Interface met DCS systemen
  • Opslag van gegevens
  • Interface met overige MES applicaties
  • Verwerken van gegevens
  • Rapportage van gegevens
  • Kwaliteit van gegevens
  • Archivering en terughalen van gegevens
  • Back-up en restore functies
  • Weergave van gegevens en informatie

  • Special fncties:
   • Monsters en lab analyses
   • Continuous Emissions Monitor (CEM)
   • Plant Performance
   • Materiaal balans
   • Energie balans

   

  Verder zijn voor het PRINS systeem de volgende algemene functies gedefinieerd:

  • System operation status
  • Action required in case of failure
  • IT Security
  • Hardware

  Data

  Data Definitie

  Van iedere unit wordt een opsomming gemaakt van de opgeslagen parameters per DCS systeem. Deze lijst bevat data ten aanzien van productie, onderhoud, voorraad en kwaliteit. Van alle gegevens is aangegeven: het bereik, de eenheid en de te detecteren delta en de standaard berekeningen.

  Capacity requirements

  Voor de opslag van gegevens lokaal op het PRINS dient voldoende ruimte te zijn om alle vereiste data op te slaan. De leverancier dient aan te geven middels een gespecificeerde berekening wat de capaciteit van deze harddisk dient te zijn.

   

  Bij de definitie van het systeem wordt uitgegaan van 3000 tags.

   

  De harddisk dient minimaal 2 maal de berekende hoeveelheid data te kunnen bevatten.

  Data interval definitie

  Uitgangspunt bij de opslag van data is dat data slecht opgeslagen wordt, indien de data verandert. Onderstaande tabel geeft aan met welk tijdsinterval de data bemonsterd dient te worden. Uitzonderingen hierop worden per datapunt aangegeven.

   

  Signaaltype

  Interval (s)

  Druk

  2

  Temperatuur

  2

  Niveau

  10

  Kwaliteit

  2

  Flow

  2

  Toerental

  5

  Status

  1

  Aansturing digitaal

  1

  Aansturing analoog

  2

  Overig

  2

  Interfaces

  Gebruikers

  Voor het PRINS zijn de volgende gebruikersgroepen gedefinieerd:

  • Veldoperator
  • Paneloperator
  • Verladingsoperator
  • Supervisor
  • Onderhoudsmedewerker
  • Veiligheidsfunctionaris
  • Technoloog / Engineer
  • Docent
  • Systeembeheerder

   

  Overige systemen

  De onderstaande tabel geeft een overzicht welke DCS systemen zijn aangesloten op het PRINS.

   

  Unit

  Omschrijving

  Leverancier

  Systeem

  100

  Extraction

  E&H

   

  200

  Atmospheric Distillation

  Yokogawa

  Centum CS 3000

  300

  Reaction (1)

  Honeywell

  Experion PKS

  400

  Filtration with furnace

  SMAR

  system 302

  500

  Vacuum Distillation (existing)

  Emerson

  Delta V

  600

  Power plant

  ABB

  888xA system

  700

  Reaction (2)

  Siemens

  PCS7

  800

  Waste water treatment + utilities

  MTL

  Most

  900

  Tankfarm

  Invensys

  IA Series

  1000

  Control room

  -

  -

  Algemeen

  Diverse instrumenten

  Emerson

  PlantWeb smart SIS

   

  De onderstaande tabel geeft een overzicht welke MES systemen zijn aangesloten op het PRINS.

   

  Omschrijving

  Leverancier

  Pakket

  Production Scheduling

  Care Automatisering

  R2T

  Performance Analyses

  GE Fanuc

  Proficy

  Engineering Data Management

   

   

  Maintanance Management

  Controlec

  Armatus

  Knowledge Management

  Ureason

  U Diagnose

   

   

   

  Powered by MindTouch