Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Participanten > Overheid > Provincie Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

Inhouds opgave:
 1. 1. Bedrijfsnaam: Provincie Zuid Holland
  1. 1.1. Bedrijfsbeschrijving:
  2. 1.2. Visie/missie:
  3. 1.3. Bijdrage in de oefenfabriek:
  4. 1.4.  Website: www.zuid-holland.nl
  5. 1.5.  E-mailadres: zuidholland@pzh.nl

  Bedrijfsnaam: Provincie Zuid Holland7-pzh.jpg

  Bedrijfsbeschrijving:

  De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,4 miljoen inwoners in een gebied van 2.818 vierkante kilometer. Hiermee zijn we de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Zuid-Holland heeft aan de ene kant grote kenniscentra (universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook TNO en ESTEC) en grote steden als Rotterdam en Den Haag. Dit maakt Zuid-Holland de belangrijkste economische, agrarische en dienstverlenende provincie van Nederland. Daarnaast heeft Zuid-Holland ook rust en ruimte, uitgestrekte landelijke gebieden, rivieren, polders, meren, duinen en eindeloze zandstranden.

  Visie/missie:

  De provincie wil de komende jaren nog meer inspelen op de kansen en uitdagingen die zich aandienen. Zuid-Holland moet ook in Europa een speier van formaat worden. Een aantrekkelijk landschap, gevarieerde woonmilieus, een goed wegennet, kwalitatief goed openbaar vervoer, voldoende groen en recreatiemogelijkheden zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Daarnaast is een sociaal gezicht van groot belang: iedereen moet meedoen in een samenleving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan. Ook de zorg voor de zwakkeren in de maatschappij is een taak van de provincie. Tot slot is er ruimte voor diversiteit. Gelijke kansen voor iedereen ongeacht leeftijd, levensovertuiging of handicap. De provincie houdt zich dagelijks bezig met een aantal kerntaken. Dit werkterrein is erg breed: ruimtelijke ordening, verkeer, economie, milieu, recreatie, natuur en landschap, landbouw, bestuurlijke zaken, jeugd- en ouderenzorg, cultuur, water en toezicht op de financien van de Zuid-Hollandse gemeenten.Gedeputeerde Staten hebben voor de komende vier jaar besloten om vooral veel plannen die er liggen uit te voeren. We schrijven alleen nog nieuwe beleidsplannen als een maatschappelijke ontwikkeling daarom vraagt. Naast de uitvoering van alle plannen die er liggen, geven we extra aandacht aan vier thema's: Wonen en Groen, Bereikbaarheid, Economie en werk, Samenleving.

  Bijdrage in de oefenfabriek:

  Versterking van de kenniseconomie en kennisinfrastructuur in Zuid-Holland. Dat is een van de provinciale taken binnen het thema Economie en werk. Het project oefenfabriek draagt bij aan deze versterking van de kenniseconomie door de partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven in de procesindustrie bij elkaar te brengen. In dat kader heeft de provincie 400.000 euro subsidie verleend aan het project Oefenfabriek. We wensen alle betrokkenen veel succes.

   E-mailadres: zuidholland@pzh.nl

  Powered by MindTouch