Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Participanten > Overheid > KMR

KMR

Inhouds opgave:
 1. 1. Bedrijfsnaam: Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
  1. 1.1. Bedrijfsbeschrijving:
  2. 1.2. Bijdrage aan de oefenfabriek:
  3. 1.3. Website: www.kmr.nl
  4. 1.4. E-mailadres: mailbox@kmr.nl

  Bedrijfsnaam: Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam10-KMR.jpg

  Bedrijfsbeschrijving:

  KMR is het overkoepelend Technocentrum voor de regio Rotterdam/Rijnmond/Drechtsteden. Doel is de economische structuur van de Mainport te versterken door het bevorderen van innovaties in de technisch-economische kennisinfrastructuur. In KMR werken het regionale bedrijfsleven, het beroepsonderwijs, de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland nauw samen. De kern van de werkzaamheden richt zich op de drie sleutelsectoren van het Haven- en Industrieel complex:

  • het scheepvaart, transport, haven en logistieke cluster;
  • de proces- & petrochemie en de energiesector,
  • de metaal- en elektrotechnische industrie (incl. installatiesector, scheepsbouw en offshore).

  Daarnaast omvat het KMR-werk een stimuleringsprogramma voor β/Techniek in de regio. Kerntaak van KMR is het tot stand brengen en faciliteren van structurele vormen van samenwerking tussen bedrijven en het technisch beroepsonderwijs: zij brengt partijen bij elkaar, bundelt en ondersteunt initiatieven, monitort de voortgang en genereert (extra) financiering voor gezamenlijke innovatieve projecten.

    

  Bijdrage aan de oefenfabriek:

  KMR ondersteunt sinds 1995 het Procescollege Mainport Rotterdam, een samenwerkingsverband van Deltalinqs, 25 bedrijven uit de Proces- en Petrochemie en de onderwijsinstellingen STC-Group en ROC Zadkine. Met behulp van KMR zijn innovatiegelden van de overheid (Rijk, Provincie ZH en gemeente R'dam) beschikbaar gekomen waarmee een geavanceerde processimulator kon worden aangeschaft. Ook stelden deze middelen KMR in staat om vanaf 2004 mee te gaan investeren in de Oefenfabriek van de STC-Group. Door de activiteiten en investeringen van het Procescollege behoren de opleidingsfaciliteiten voor procesoperators inmiddels tot de beste ter wereld. Het aantal leerlingen is sterk toegenomen en voorts zijn de bedrijven nauw betrokken geraakt bij de beroepsopleidingen. Met de oplevering van de Oefenfabriek maakt het beroepsonderwijs een verdere kwaliteitssprong. Ook biedt de Oefenfabriek interessante mogelijkheden voor het hoger technisch onderwijs/onderzoek en voor de toeleverende industrie om er zijn nieuwe producten te kunnen testen en te laten zien aan afnemers. Daarmee manifesteert zich een nieuwe dimensie van de Oefenfabriek, namelijk als Marktplein voor Innovaties in de Procesindustrie. Deltalinqs en KMR ondersteunen de plannen van de STCGroup op dit gebied.

   

  Website: www.kmr.nl

  E-mailadres: mailbox@kmr.nl

  Powered by MindTouch