Process Centre Of Excellence logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo  logo 
Help Reacties Print Email link
Process Centre Of Excellence. > Oefenfabriek > Units > Unit 200 > Procesbeschrijving

Procesbeschrijving

Inhouds opgave:
 1. 1. Uitgebreide procesbeschrijving

  Uitgebreide procesbeschrijving

   Unit200_PEGtanks.JPG

   

  De voeding van de destillatie-unit bestaat uit natte PEG, wat ligt opgeslagen in het tankentank  in 9T-902. De voeding wordt met behulp van pomp 9P-902, die zich in het tankenpark bevindt naar unit 200 getransporteerd. In de unit aangekomen, gaat de voeding eerst door 2FCV-001( zie afb.2). Met 2FCV-001 wordt de hoeveelheid voeding (flow) naar de 200 unit geregeld.

   

   Unit200_regelklep_voedingflow.JPG Afbeelding 2:   regelklep 2FCV-001, waarmee de voedingflow geregeld wordt.

   

  Nadat de voeding de FCV-001 gepasseerd is, gaat de voeding door een Y-filter, om eventueel vaste verontreinigingen te verwijderen.

  Vervolgens gaat de voeding door warmtewisselaar E-206. In E-206 neemt de voeding warmte op uit het bodemproduct van C-202. Hierdoor krijgt de unit een hoger energetisch rendement. Na E-206 gaat de voeding door E-201. In de E-201 wordt de  voeding verder voorverwarmd door de topdampen, die vanaf de  kolommen C-201 en C-202 komen.

  Tenslotte wordt de voeding nog op de gewenste intredetemperatuur gebracht, in de “voedingverdamper”  E-202. Dit gebeurt, net vóór dat de voeding in kolom C-201 stroomt.

  De hulpstof in de voedingverdamper is stoom. De operator kan de warmte toevoer regelen, met FCV-020.  De voeding vóór de kolom kan eventueel al deels in damp worden omgezet. Dit noemt men overflash.

  In de C-201 vindt scheiding plaats van het water/PEG-mengsel, waarbij het topproduct bestaat uit water met een klein beetje PEG en het bodemproduct uit PEG met 2 á 3 m% water.

   unit200_drukregelklep.JPG

   Afbeelding 3: drukregelklep PdCV-002, regelt de druk in kolom C-201

   

  De topdampen van C-201 gaan via PdCV-002 (zie afbeelding 4) naar warmtewisselaar E-201. PdCV-002 dient er voor om de druk in kolom C-201 te regelen. De druk in kolom C-201 moet hoger zijn dan de druk in kolom C-202, omdat in de bodemafloop van C-201 geen pomp zit.

   

  unit200_kolomc201_kolomc202.JPG

  Afbeelding 4: kolom C-201 en kolom C-202

   

  De topdampen van kolom C-201 (zie afbeelding 4) gaan via warmtewisselaar E-201  en condensor E-203 naar vat V-201. V-201 is een buffervat. Met behulp van LV-031 wordt het niveau in vat V-201 geregeld.  Het topproduct wordt met P-203 (zie afbeelding 5) verpompt naar het tankenpark. V-201 is voorzien van een atmosferische leiding. Deze leiding zorgt er voor, dat dit vat nooit onder een overdruk kan komen te staan.

   

  unit200_pomp_P-203.JPG

  Afbeelding 5: pomp P-203

   

  C-201is in de bodem voorzien van een stoomspiraal (reboiler E-204). Met behulp van de masterregelaar TC-006 en de slaafregelaar FC-023 wordt de bodemtemperatuur geregeld. Het bodemproduct van C-201 loopt op drukverschil af via LCV-003 naar C-202. Met LCV-003 kan je dus automatisch het niveau in C-201 regelen. De niveauregeling van kolom C-201 is een single-loop regeling.

   

  De topdampen van C202 gaan samen met topdampen van C-201 via E-201 en E-203 (zie afbeelding 6) naar V-201. C-202 is in de bodem voorzien van een stoomspiraal (reboiler E-205).Met behulp van de reboiler breng je de benodigde verdampingswarmte in het destillatieproces.

   

  unit200_pijpenwarmtewisselaar.JPG

  Afbeelding 6: pijpenwarmtewisselaar E-203

   

  Het bodemproduct wordt verpompt met pomp P-202. LCV-030 regelt het niveau onder in de kolom. Na pomp P-202 bevindt zich filter S-202 (zie afbeelding 8), waar eventueel uit het proces vrijkomende vaste verontreinigingen worden verwijderd. Na de filter gaat de afloop door warmtewisselaar E-206, waar het bodemproduct zijn warmte afstaat aan de voedingstroom, vóór dat het afgelopen wordt naar het tankenpark.

   

  Unit200_Y-filter.bmp

  Afbeelding 7: Y-filter S-202

   

  Het is ook mogelijk, om het bodemproduct van kolom C-202 terug te zetten naar de voedingtank T-902. Dit wordt gedaan, tijdens het opstarten van de unit. Via deze route kan men circuleren over unit 200, om het proces op te warmen zodat het proces op gang kan worden gebracht. Zolang het product nog niet zuiver genoeg is, zet men het product terug naar de voedingtank.

   

  Ook het topproduct uit vat V-201 kan men via deze retourleiding terugzetten naar de voeding tank, zolang het top product nog niet goed is.

  Bij calamiteiten, waarbij de producten van de 200 unit onverwachts off spec raken, kan in overleg met de tankenparkoperator ook de retourleiding terug naar de voedingtank gebruikt worden. Op topproductvat V-201 bevindt zich een toevoerleiding, van Solvent uit tank T-905. Deze gebruikt men om tijdens het opstarten buffervat V-201 gereed te zetten voor de doorstart.

   Beide destillatie torens zijn voorzien van luchtpurge aansluitingen. De hoeveelheid lucht, kun je lokaal instellen. Hiervoor bevindt zich een handafsluiter en een VADO-meter in de unit.

   

  unit200_vadometer.JPG

  Afbeelding 8: VADO meter, waarmee je de hoeveelheid striplucht instelt.

   

  Lucht heeft in deze unit 3 functies:

   

  • Lucht wordt gebruikt als stripgas. Stripgas bevordert de scheiding, door een beter contact en lagere partiële dampspanningen van het te scheiden water en de PEG;
  • Lucht is in deze unit noodzakelijk om voldoende doorstroming van de dampen richting condensor en destillaatvat te onderhouden;
  • Lucht wordt bij het opstarten van deze unit gebruikt om een drukverschil tussen de twee kolommen te creëren bij het warm circuleren.

   

  Stoom staat zijn warmte af, door te condenseren in de warmtewisselaars. In de afvoeren van alle condensaatleidingen bevinden zich condensaatpotten. De condensaatpotten zorgen er voor, dat er geen stoom het condensaat systeem instroomt. Een condensaatpot die doorlaat is slecht voor het rendement en veroorzaakt problemen met stoom in de condensaatdrum op de 600 unit.

  Powered by MindTouch